Predaj a montáž po celom slovensku

Odborné poradenstvo u vás doma zadarmo

Cenová ponuka a zameranie zadarmo

+421 911 078 833

Každý deň od 7:00 do 22:00

+421 911 078 833

Každý deň od 7:00 do 22:00

+421 911 078 833

Každý deň od 7:00 do 22:00

Okno
0,77
Trojsklo
0,5 Tepelný
rámček
1,20
Dvojsklo
1,0 Tepelný
rámček
2
Tesnenia
6
Komôr
85
mm
Šírka
profilu

IDEAL 7000 NEW

Energeticky úsporné okná vyrobené najmodernejšími technológiami. Sú odpoveďou na rastúce požiadavky v oblasti tepelnej izolácie okenných výrobkov. Systém je vybavený vonkajším tesnením.

IDEAL 7000 NEW

 • Špecifikácie
 • Farby
 • Energetická hospodárnosť
 • Funkčnosť
 • Špeciálne doplnky
 • Bezpečnosť
 • profil triedy B,
 • 6-komorová konštrukcia,
 • stavebná hĺbka 85 mm,
 • v štandarde otvorená oceľ s hrúbkou 1,5 mm,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • kovanie štandardne vybavené dvomi bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
 • možnosť použiť výstuže Ultradur High Speed v ráme,
 • biele a hnedé jadro,
 • systém vybavený dvomi tesneniami,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • zasklenie sklami do hrúbky 52 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • k dispozícii vo verzii s plochým krídlom,
 • systém kompatibilný so systémom Ideal 8000,
 • odporúčané pre energeticky úsporné stavby.

Moderná architektúra si vyžaduje nové štandardy v technickej, funkčnej a estetickej sfére. Okná vytvorené na základe systému 7000 New sú úplne novým prístupom k energetickej hospodárnosti. Znamenajú tiež medzník vo výrobe okien z PVC. Nové možnosti vytvára technológia Powerdur inside, ktorá umožňuje odstrániť oceľovú výstuž z rámu. Jednou z možností tohto systému je nahradiť oceľovú výstuž v ráme špeciálnymi termoplastickými vložkami vystuženými polymérom Ultradur High Speed. Odstránením ocele z rámu sa zároveň odstránia tepelné mosty. Je to tiež možnosť získať ešte lepšie parametre tepelnej priepustnosti tvaroviek.

Profily so stavebnou hĺbkou 85 mm vytvárajú skvelé možnosti z hľadiska výberu zasklenia. Štandardne sú okná vybavené dvojsklom. Stačí však osadiť okná trojsklom, aby ste dosiahli koeficient tepelného priestupu Uw na úrovni 0,88 W/m2K. Pre zákazníkov, ktorí oceňujú tepelný komfort, odporúčame aj teplé dištančné rámiky, ktoré nielen zvýšia tepelnú účinnosť skla, ale aj znížia riziko dočasnej kondenzácie vodných pár na ňom.

Odporúčame tiež, aby ste si pozreli jednu z najnovších položiek v našej ponuke. Sklá Climaplus 4S sú úplnou novinkou a majú selektívny povlak, ktorý znižuje nielen náklady na vykurovanie, ale aj na klimatizáciu miestností v teplom počasí. Sklo prepúšťa oveľa menej slnečnej energie, preto môžete v lete ľahko udržiavať v miestnosti príjemnú vnútornú teplotu. V zime bude sklo Climaplus 4S efektívnou bariérou proti úniku tepla zvnútra. Sklo sa odporúča predovšetkým na použitie vo väčších výškach s veľkým presklením na južnej, juhozápadnej a juhovýchodnej strane.

Adekvátne vetranie miestnosti môže byť veľmi dôležité pre zdravie ľudí v nej. Najefektívnejším spôsobom zlepšenia vetrania miestnosti je inštalácia difúzorov. Difúzory nepozorovane privádzajú do interiéru prúd čerstvého vzduchu. Z našej ponuky odporúčame tlakové alebo hygroskopické difúzory. Druhé z nich fungujú automaticky a nevyžadujú si väčšiu účasť pri ich obsluhe, preto sú oveľa pohodlnejším riešením. Difúzory sú namontované v hornej časti okna.

Vzhľadom na potrebu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu sa oplatí pozrieť si ďalšiu položku z našej ponuky. Je to kovanie s tzv. stupňovitým vyklápaním. Precízne naprojektovaná konštrukcia umožňuje vyklopiť krídlo v niekoľkých polohách – od minimálneho odklopenia až po vyklopenie. Vďaka tejto funkcii získa používateľ možnosť prispôsobiť intenzitu vetrania potrebám, preferenciám alebo vonkajším atmosférickým podmienkam. Navyše majú všetky krídlovo-výklopné okná z našej ponuky štandardne v rohu mikrovetranie.

Ak zabezpečíme, že okno spĺňa všetky najdôležitejšie funkcie, stojí za to venovať pozornosť aj jeho estetickým hodnotám. Riešenie, ktoré odporúčame z praktických aj estetických dôvodov, je pohyblivý stĺpik. Ide o alternatívu pevného stĺpika. Po otvorení okna nám umožní získať väčší voľný priestor. Svetlo z okna nebude tienené, pretože pohyblivý stĺpik je trvalo spojený s jedným z krídel.

Adekvátne vetranie miestnosti môže byť veľmi dôležité pre zdravie ľudí v nej. Najefektívnejším spôsobom zlepšenia vetrania miestnosti je inštalácia difúzorov. Difúzory nepozorovane privádzajú do interiéru prúd čerstvého vzduchu. Z našej ponuky odporúčame tlakové alebo hygroskopické difúzory. Druhé z nich fungujú automaticky a nevyžadujú si väčšiu účasť pri ich obsluhe, preto sú oveľa pohodlnejším riešením. Difúzory sú namontované v hornej časti okna.

Vzhľadom na potrebu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu sa oplatí pozrieť si ďalšiu položku z našej ponuky. Je to kovanie s tzv. stupňovitým vyklápaním. Precízne naprojektovaná konštrukcia umožňuje vyklopiť krídlo v niekoľkých polohách – od minimálneho odklopenia až po vyklopenie. Vďaka tejto funkcii získa používateľ možnosť prispôsobiť intenzitu vetrania potrebám, preferenciám alebo vonkajším atmosférickým podmienkam. Navyše majú všetky krídlovo-výklopné okná z našej ponuky štandardne v rohu mikrovetranie.

Ak zabezpečíme, že okno spĺňa všetky najdôležitejšie funkcie, stojí za to venovať pozornosť aj jeho estetickým hodnotám. Riešenie, ktoré odporúčame z praktických aj estetických dôvodov, je pohyblivý stĺpik. Ide o alternatívu pevného stĺpika. Po otvorení okna nám umožní získať väčší voľný priestor. Svetlo z okna nebude tienené, pretože pohyblivý stĺpik je trvalo spojený s jedným z krídel.

Okná vyrobené na základe systému 7000 New sú vybavené kovaním Maco Multi-Matic. Konečný výber kovania však závisí od individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka. V štandarde je kovanie vybavené dvomi závesmi odolnými proti vlámaniu na jednom krídle a čapmi, ktoré sťažujú vlámanie s reguláciou prítlaku. Krídlovo-výklopné okná sú v štandarde tiež vybavené blokovaním nesprávnej polohy kľučky, ktorá je integrovaná s krídlovým zdvíhačom. Voliteľne môže byť kovanie vybavené ďalšími prvkami, ktoré zvyšujú triedu jeho odolnosti proti vlámaniu. Oplatí sa siahnuť napríklad po kľučkách s kľúčom, vďaka čomu bude otvorenie okna zvonka mimoriadne náročné.

Pre ľudí, ktorí ocenia najmä bezpečnosť, odporúčame vybaviť okná sklami odolnými proti vlámaniu triedy P2 (dve sklenené tabule a dve vrstvy fólie) a P4 (dve sklenené tabule a štyri vrstvy fólie). Stojí za zmienku, že sklá triedy P4 považujú poisťovne za dostatočné zabezpečenie budovy, čo vedie k zníženiu poistného až o 10 %. Z tohto dôvodu by sa mali okná so sklami s odolnosťou proti vlámaniu triedy P4 montovať nielen do verejných budov, ale aj rodinných domov.

Ďalšou ochranou môžu byť kontaktné snímače, t. j. magnetické snímače otvorenia okna a poplachová slučka v skle. Prvé riešenie spustí poplach pri zmene polohy kovania. Druhé riešenie sa zasa aktivuje, keď sa rozbije sklo alebo sa naruší jeho štruktúra.

Bezpečnosť používania určite zvýši tzv. anglické vyklápanie s kľučkou TBT. V tomto prípade je kovanie skonštruované tak, aby sa kedykoľvek zabránilo otvoreniu okna, avšak súčasne zostane sprístupnená možnosť vyklápania okna.

 • Špecifikácie
 • Farby
 • Energetická hospodárnosť
 • Funkčnosť
 • Špeciálne doplnky
 • Bezpečnosť
 • profil triedy B,
 • 6-komorová konštrukcia,
 • stavebná hĺbka 85 mm,
 • v štandarde otvorená oceľ s hrúbkou 1,5 mm,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • kovanie štandardne vybavené dvomi bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
 • možnosť použiť výstuže Ultradur High Speed v ráme,
 • biele a hnedé jadro,
 • systém vybavený dvomi tesneniami,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • zasklenie sklami do hrúbky 52 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • k dispozícii vo verzii s plochým krídlom,
 • systém kompatibilný so systémom Ideal 8000,
 • odporúčané pre energeticky úsporné stavby.

Moderná architektúra si vyžaduje nové štandardy v technickej, funkčnej a estetickej sfére. Okná vytvorené na základe systému 7000 New sú úplne novým prístupom k energetickej hospodárnosti. Znamenajú tiež medzník vo výrobe okien z PVC. Nové možnosti vytvára technológia Powerdur inside, ktorá umožňuje odstrániť oceľovú výstuž z rámu. Jednou z možností tohto systému je nahradiť oceľovú výstuž v ráme špeciálnymi termoplastickými vložkami vystuženými polymérom Ultradur High Speed. Odstránením ocele z rámu sa zároveň odstránia tepelné mosty. Je to tiež možnosť získať ešte lepšie parametre tepelnej priepustnosti tvaroviek.

Profily so stavebnou hĺbkou 85 mm vytvárajú skvelé možnosti z hľadiska výberu zasklenia. Štandardne sú okná vybavené dvojsklom. Stačí však osadiť okná trojsklom, aby ste dosiahli koeficient tepelného priestupu Uw na úrovni 0,88 W/m2K. Pre zákazníkov, ktorí oceňujú tepelný komfort, odporúčame aj teplé dištančné rámiky, ktoré nielen zvýšia tepelnú účinnosť skla, ale aj znížia riziko dočasnej kondenzácie vodných pár na ňom.

Odporúčame tiež, aby ste si pozreli jednu z najnovších položiek v našej ponuke. Sklá Climaplus 4S sú úplnou novinkou a majú selektívny povlak, ktorý znižuje nielen náklady na vykurovanie, ale aj na klimatizáciu miestností v teplom počasí. Sklo prepúšťa oveľa menej slnečnej energie, preto môžete v lete ľahko udržiavať v miestnosti príjemnú vnútornú teplotu. V zime bude sklo Climaplus 4S efektívnou bariérou proti úniku tepla zvnútra. Sklo sa odporúča predovšetkým na použitie vo väčších výškach s veľkým presklením na južnej, juhozápadnej a juhovýchodnej strane.

Adekvátne vetranie miestnosti môže byť veľmi dôležité pre zdravie ľudí v nej. Najefektívnejším spôsobom zlepšenia vetrania miestnosti je inštalácia difúzorov. Difúzory nepozorovane privádzajú do interiéru prúd čerstvého vzduchu. Z našej ponuky odporúčame tlakové alebo hygroskopické difúzory. Druhé z nich fungujú automaticky a nevyžadujú si väčšiu účasť pri ich obsluhe, preto sú oveľa pohodlnejším riešením. Difúzory sú namontované v hornej časti okna.

Vzhľadom na potrebu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu sa oplatí pozrieť si ďalšiu položku z našej ponuky. Je to kovanie s tzv. stupňovitým vyklápaním. Precízne naprojektovaná konštrukcia umožňuje vyklopiť krídlo v niekoľkých polohách – od minimálneho odklopenia až po vyklopenie. Vďaka tejto funkcii získa používateľ možnosť prispôsobiť intenzitu vetrania potrebám, preferenciám alebo vonkajším atmosférickým podmienkam. Navyše majú všetky krídlovo-výklopné okná z našej ponuky štandardne v rohu mikrovetranie.

Ak zabezpečíme, že okno spĺňa všetky najdôležitejšie funkcie, stojí za to venovať pozornosť aj jeho estetickým hodnotám. Riešenie, ktoré odporúčame z praktických aj estetických dôvodov, je pohyblivý stĺpik. Ide o alternatívu pevného stĺpika. Po otvorení okna nám umožní získať väčší voľný priestor. Svetlo z okna nebude tienené, pretože pohyblivý stĺpik je trvalo spojený s jedným z krídel.

Adekvátne vetranie miestnosti môže byť veľmi dôležité pre zdravie ľudí v nej. Najefektívnejším spôsobom zlepšenia vetrania miestnosti je inštalácia difúzorov. Difúzory nepozorovane privádzajú do interiéru prúd čerstvého vzduchu. Z našej ponuky odporúčame tlakové alebo hygroskopické difúzory. Druhé z nich fungujú automaticky a nevyžadujú si väčšiu účasť pri ich obsluhe, preto sú oveľa pohodlnejším riešením. Difúzory sú namontované v hornej časti okna.

Vzhľadom na potrebu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu sa oplatí pozrieť si ďalšiu položku z našej ponuky. Je to kovanie s tzv. stupňovitým vyklápaním. Precízne naprojektovaná konštrukcia umožňuje vyklopiť krídlo v niekoľkých polohách – od minimálneho odklopenia až po vyklopenie. Vďaka tejto funkcii získa používateľ možnosť prispôsobiť intenzitu vetrania potrebám, preferenciám alebo vonkajším atmosférickým podmienkam. Navyše majú všetky krídlovo-výklopné okná z našej ponuky štandardne v rohu mikrovetranie.

Ak zabezpečíme, že okno spĺňa všetky najdôležitejšie funkcie, stojí za to venovať pozornosť aj jeho estetickým hodnotám. Riešenie, ktoré odporúčame z praktických aj estetických dôvodov, je pohyblivý stĺpik. Ide o alternatívu pevného stĺpika. Po otvorení okna nám umožní získať väčší voľný priestor. Svetlo z okna nebude tienené, pretože pohyblivý stĺpik je trvalo spojený s jedným z krídel.

Okná vyrobené na základe systému 7000 New sú vybavené kovaním Maco Multi-Matic. Konečný výber kovania však závisí od individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka. V štandarde je kovanie vybavené dvomi závesmi odolnými proti vlámaniu na jednom krídle a čapmi, ktoré sťažujú vlámanie s reguláciou prítlaku. Krídlovo-výklopné okná sú v štandarde tiež vybavené blokovaním nesprávnej polohy kľučky, ktorá je integrovaná s krídlovým zdvíhačom. Voliteľne môže byť kovanie vybavené ďalšími prvkami, ktoré zvyšujú triedu jeho odolnosti proti vlámaniu. Oplatí sa siahnuť napríklad po kľučkách s kľúčom, vďaka čomu bude otvorenie okna zvonka mimoriadne náročné.

Pre ľudí, ktorí ocenia najmä bezpečnosť, odporúčame vybaviť okná sklami odolnými proti vlámaniu triedy P2 (dve sklenené tabule a dve vrstvy fólie) a P4 (dve sklenené tabule a štyri vrstvy fólie). Stojí za zmienku, že sklá triedy P4 považujú poisťovne za dostatočné zabezpečenie budovy, čo vedie k zníženiu poistného až o 10 %. Z tohto dôvodu by sa mali okná so sklami s odolnosťou proti vlámaniu triedy P4 montovať nielen do verejných budov, ale aj rodinných domov.

Ďalšou ochranou môžu byť kontaktné snímače, t. j. magnetické snímače otvorenia okna a poplachová slučka v skle. Prvé riešenie spustí poplach pri zmene polohy kovania. Druhé riešenie sa zasa aktivuje, keď sa rozbije sklo alebo sa naruší jeho štruktúra.

Bezpečnosť používania určite zvýši tzv. anglické vyklápanie s kľučkou TBT. V tomto prípade je kovanie skonštruované tak, aby sa kedykoľvek zabránilo otvoreniu okna, avšak súčasne zostane sprístupnená možnosť vyklápania okna.

Predaj a montáž po celom Slovensku
Odborné poradenstvo u Vás doma zadarmo
Cenová ponuka a zameranie zadarmo

Požiadať o cenovú ponuku

Neradi píšete?

Zanechajte nám Vaše číslo a zadajte deň a čas kedy Vám môžeme zavolať

Máte teraz čas?

Info linka od 7:00 do 22:00

Scroll to Top

Náš e-shop

Okná a dvere skladom

Ahoooj 😀

Pomôžem ti?

Zavolaj nám :)

+421 911 078 833

Jozef

Poradca/ obchodný zástupca

Zavolajte mi

+421 911 078 833

Pomôžem Vám pri výbere

Jozef

Poradca/ obchodný zástupca

Zavolajte mi

+421 911 078 833

Pomôžem Vám pri výbere

Potrebujete poradiť pri výbere okien?